EU-voorstel: Richtlijn inzake vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken COM(2016)26 (34.418); brief van de staatssecretaris van Financiën over het Nederlandse vestigingsklimaat (EK, C). .

20 september 2016