EU-voorstel: Richtlijn inzake vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken COM(2016)26 (34.418); Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 mei 2016, over het EU-pakket anti-belastingontwijking (TK, 15). .

23 juni 2016