Stenogram stemmingen moties VAO EU-pakket anti-belastingontwijking. .

19 mei 2016