EU-voorstel: Richtlijn inzake vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken COM(2016)26 (34.418); Verslag van een schriftelijk overleg inzake pakket anti-belastingontwijking (EK, A). .

12 mei 2016

Bijlage