EU-voorstellen: gevolgen van het Schrems-arrest en het EU-VS Privacy Shield verdrag (34.353); brief van de minister van Veiligheid en Justitie inzake het EU-VS Privacy Shield (EK, F). .

29 april 2016

Bijlagen