EU-voorstellen: gevolgen van het Schrems-arrest en het EU-VS Privacy Shield verdrag (34.353); brief van de minister van Veiligheid en Justitie aan de Eerste Kamer inzake aanbod technische briefing EU US Privacy Shield (EK, E). .

8 april 2016