JBZ-Raad (32.317), EU voorstel: Verordening oprichting Europees openbaar ministerie COM(2013)534 (33.709); Verslag van een mondeling overleg over de brief inzake JBZ-Raden onder het Nederlands EU-voorzitterschap (EK 32.317 / 33.709, GB). .

25 maart 2016