Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 februari 2016, over Kapitaalmarktunie (TK, 2100). .

23 maart 2016
hoort bij ... E150026 - Commissiemededeling voor een Actieplan voor de opbouw van de Kapitaalmarktunie
afkomstig van ... Tweede Kamer