EU-voorstel: Europese Toegankelijkheidsakte COM(2015)615 (34.386); brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Europese Toegankelijkheidsakte COM (2015) 615 (TK, 3). .

18 februari 2016

Bijlage