EU-voorstel: Europese Toegankelijkheidsakte COM(2015)615 (34.386); Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 februari 2016, over het Behandelvoorbehoud toegankelijkheidsakte (TK, 4). .

17 februari 2016