EU-voorstel: Europese Toegankelijkheidsakte COM(2015)615 (34.386); brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Europese Toegankelijkheidsakte COM (2015) 615 (TK, 1). .

14 januari 2016

Bijlage