Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 26 februari 2015, over prioriteiten Werkprogramma Europese Commissie (TK, 1954). .

13 april 2015