Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief inzake Werkprogramma van de Europese Commissie voor het jaar 2015 (EK, GV). .

10 februari 2015

Bijlage