Brief minister van Buitenlandse Zaken over de inhoudelijke voorbereidingen Nederlands EU-voorzitterschap 2016 (wordt gepubliceerd in kamerstukdossier xxx). .

28 januari 2015
hoort bij ... E140025 - Werkprogramma 2015 van de Europese Commissie - Een nieuwe start
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken
kenmerk Minbuza-2015.27422