Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie met een reactie naar aanleiding van de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 4-5 december 2014 (onderdeel van kamerstuk 32.317, EH). .

18 december 2014
hoort bij ... E140014 - Voorstel voor een herschikking van de verordening betreffende de visumcode van de Unie
afkomstig van ... Ministerie van Veiligheid en Justitie
kenmerk 598728