EU-voorstellen: Visapakket COM (2014) 163, 164 en 165 (33.943); brief regering; Fiche: herschikking en wijziging Verordening Visumcode (TK, 3). .

28 mei 2014
hoort bij ... E140014 - Voorstel voor een herschikking van de verordening betreffende de visumcode van de Unie
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken