Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 februari 2014, over Civielrechtelijke onderwerpen (TK, 1821)2 april 2014