Uitbreiding van de Europese Unie (23.987); Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 november 2012, inzake EU-Uitbreiding (TK, 127)4 januari 2013
hoort bij ... E120043 - Commissiemededeling: Uitbreidingsstrategie en voornaamste uitdagingen 2012-2013
afkomstig van ... Tweede Kamer