Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02); brief regering; Verslag van de Raad Algemene Zaken van 11 december 2012 (TK, 1205)11 december 2012
hoort bij ... E120043 - Commissiemededeling: Uitbreidingsstrategie en voornaamste uitdagingen 2012-2013
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken

Bijlage