JBZ-Raad (32.317); brief inzake verslag van de bijeenkomst van het Gemengd Comité en de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 25 en 26 oktober 2012 (EK, CG). .

12 november 2012