Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02); Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 mei 2012, inzake de Raad Algemene Zaken d.d. 29 mei 2012 (TK, 1158)6 juni 2012