Raad voor Onderwijs, Jeugdzaken en Cultuur (21.501-34); brief regering; Verslag van de Raad voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport gehouden 10 en 11 mei jl. voor de onderwerpen onderwijs, cultuur en audiovisueel (TK, 191)23 mei 2012
hoort bij ... E120005 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van het programma 'Europa voor de burger' voor de periode 2014–2020
afkomstig van ... Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap