Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02); brief regering; Aanbieding geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 28 februari 2012 (TK, 1120)10 februari 2012
hoort bij ... E110055 - Commissiemededeling: advies inzake de aanvraag door Servië van het lidmaatschap van de Europese Unie
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken