Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het voorstel inzake facultatief gemeenschappelijk Europees kooprecht20 januari 2012
hoort bij ... E110054 - Voorstel voor een verordening inzake het facultatief gemeenschappelijk Europees kooprecht
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken
kenmerk 5722558/12/6 (onderdeel van Kamerstuk 33.113, A)