Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief regering; Fiche: Verordening tot vaststelling van het programma "Europe for Citizens" 2014- 2020 (TK, 1339)20 januari 2012
hoort bij ... E120005 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van het programma 'Europa voor de burger' voor de periode 2014–2020
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken