Brief aan de minister voor Veiligheid en Justitie over de verordening facultatief gemeenschappelijk Europees kooprecht6 december 2011
hoort bij ... E110054 - Voorstel voor een verordening inzake het facultatief gemeenschappelijk Europees kooprecht
afkomstig van ... Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
kenmerk 149685u (onderdeel van Kamerstuk 33.113, A)