Brief van de minister van Veiligheid en Justitie over de mededeling Europees systeem voor het traceren van terrorismefinanciering30 november 2011
hoort bij ... E110041 - Mededeling over een Europees programma voor het traceren van terrorismefinanciering
afkomstig van ... Ministerie van Veiligheid en Justitie
kenmerk 5717425/11 (onderdeel van Kamerstuk 33.093, A)