Brief aan de minister van Veiligheid en Justitie over de herziening van de verordening Brussel I29 november 2011
hoort bij ... E100079 - Voorstel voor herziening van verordening Brussel I
afkomstig van ... Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
Commissie voor Veiligheid en Justitie
kenmerk 149640u (onderdeel van Kamerstuk 32.582, D)