Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112), EU-voorstel: Een gemeenschappelijk Europees kooprecht COM(2011)635 (33.113); brief inzake fiche 3 Mededeling en verordening voor een gemeenschappelijk Europees kooprecht (EK 22.112 / 33.113, EU)21 november 2011
hoort bij ... E110054 - Voorstel voor een verordening inzake het facultatief gemeenschappelijk Europees kooprecht
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken