EU-voorstel: Meerjarig Financieel Kader van de EU voor 2014-2020 COM(2011)398 (32.833); Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 september 2011, inzake behandelvoorbehoud Meerjarig Financieel Kader 2014-2020 (MFK) - EU-voorstel: Meerjarig Financieel Kader van de EU voor 2014-2020 (TK, 6)28 oktober 2011