32.833

EU-voorstel: Meerjarig Financieel Kader van de EU voor 2014-2020 COM(2011)398Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de behandeling van het Europees voorstel voor het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2014-2020.

Zie voor meer informatie over het MFK dossier E110035a en over het onder het Europees Ontwikkelingsfonds in het MFK dossier E110035b


Kerngegevens

begonnen

21 november 2011

schriftelijke voorbereiding


Documenten

14