EU-voorstel: Meerjarig Financieel Kader van de EU voor 2014-2020 COM(2011)398 (32.833); brief over afspraken die zijn gemaakt tijdens het algemeen overleg over het bijzondere politieke belang van het voorstel voor een verordening bepaling van het MFK 2014-2020 COM(2011)398 (TK, nr. 5)28 september 2011