EU-voorstel: Meerjarig Financieel Kader van de EU voor 2014-2020 COM(2011)398 (32.833); brief regering; Behandelvoorbehoud Meerjarig Financieel Kader EU (MFK) 2014-2020 - EU-voorstel: Meerjarig Financieel Kader van de EU voor 2014-2020 (TK, 4)



22 september 2011