EU-voorstel: Meerjarig Financieel Kader van de EU voor 2014-2020 COM(2011)398 (32.833); brief van commissievoorzitter Europese Zaken aan Voorzitter Tweede Kamer met advies voor plaatsen behandelvoorbehoud voorstel MFK (TK, nr. 2)30 juni 2011