Behandeling dertigledendebat over het Europese draagvlak voor de immigratie- en asielplannen van het kabinet (Tweede Kamer, Handelingen 2010-2011, nr. 99/9, blz: 82-92)29 juni 2011