EU-voorstel Richtlijn seizoensarbeiders COM(2010)379 (32.452); brief (gezamenlijk verstuurd met de Tweede Kamercommissie voor Immigratie en Asiel) aan de minister voor Immigratie en Asiel inzake subsidiariteitsbezwaren voorstel richtlijn seizoenarbeid (EK, E / TK nr. 10)22 februari 2011
hoort bij ... E100039 - Voorstel voor een gemeenschappelijke procedure voor toegang en verblijf van seizoenarbeiders
afkomstig van ... Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Commissie voor Justitie
JBZ-commissie Eerste Kamer