32.452

EU-voorstel Richtlijn seizoensarbeiders COM(2010)379Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de behandeling van een Europees voorstel voor een gemeenschappelijke procedure voor toegang en verblijf van seizoenarbeiders.

Zie voor meer informatie ook dossier E100039 op de Europapoort


Kerngegevens

begonnen

8 oktober 2010

schriftelijke voorbereiding


Documenten