Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief van de commissie Europese Zaken met ter besluitvorming de lijst met prioritaire voorstellen uit het WWP 2011 (TK, nr. 1109)15 december 2010