Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief van de minister van Buitenlandse Zaken met de kabinetsreactie op het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2011 (TK, nr. 1103)30 november 2010
hoort bij ... E100062 - Wetgevings- en werkprogramma 2011 van de Europese Commissie
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken
kenmerk DIE-1500/10