Korte aantekeningen vergadering commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI) van 16 november 201016 november 2010