EU-voorstel Richtlijn seizoensarbeiders COM(2010)379 (32.452); brief aan de vice-voorzitter van de Europese Commissie over het richtlijnvoorstel seizoensarbeiders (EK, B / TK nr. 5)14 oktober 2010