Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112), EU-voorstel Richtlijn seizoensarbeiders COM(2010)379 (32.452); bnc-fiche inzake gemeenschappelijke procedure voor toegang en verblijf van seizoenarbeiders (EK, EG (TK nr. 1060))9 september 2010