JBZ-Raad (32.317); brief van de minister van BZK over kostenoverzicht nationale SIS II (TK, nr. 20)13 juli 2010
hoort bij ... E090176 - SIS II - stand van zaken voortgang
afkomstig van ... Ministerie van Binnenlandse Zaken