Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief Onderdeel van kamerstuk 22112, BJ (DIE-495/08)10 april 2008
hoort bij ... E080035 - Commissiemededeling: Europese Agentschappen - Verdere ontwikkelingen
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken