Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief (517H )4 april 2007
hoort bij ... E060153 - Wetgevings- en Werkprogramma 2007 van de Europese Commissie
afkomstig van ... Tweede Kamer