Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief minister met toelichting Onderdeel van kamerstuk 22112, AJ (AV/IR/2007/8264)12 maart 2007