Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief TCS 54; lijst 2007 tbv subsidiariteitstoets (AN/516)8 maart 2007
hoort bij ... E060153 - Wetgevings- en Werkprogramma 2007 van de Europese Commissie
afkomstig van ... Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets