Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief aan ministers van Justitie en Sociale Zaken en Werkgelegenheid, onderdeel van kamerstuk 22112, AJ (137021.01 u)20 februari 2007
hoort bij ... E060188 - Groenboek inzake modernisering van het arbeidsrecht met het oog op de uitdagingen van de 21e eeuw
afkomstig van ... Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Commissie voor Justitie