Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); bnc-fiche Kabinetsappreciatie wetgevings- en werkprogramma Europese Commissie 2007 (22112, 480) (DIE-1794/06)22 december 2006
hoort bij ... E060153 - Wetgevings- en Werkprogramma 2007 van de Europese Commissie
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken