Bnc-fiche bijlage 2 (DIE-1794/06)22 december 2006
hoort bij ... E060153 - Wetgevings- en Werkprogramma 2007 van de Europese Commissie
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken